Vårt erbjudande

Vi vill ge dig som företagare möjlighet till insikt, kunskap och verktyg som långsiktigt hjälper dig våga, växa och vinna.

Genom en gedigen behovsanalys och ett lyhört arbetssätt, erbjuder vi ett brett utbud av korta och konkreta utbildningar inom områden som de flesta företagare har gemensamt. Personlig företagscoaching ingår också. Just nu driver vi flera offentligfinansierade projekt där vi utvecklar och finslipar metoder och arbetssätt. Vår vision är att alla Sveriges småföretag ska ha samma samma möjlighet till  utveckling, där storskaligheten gör att vi kan hålla priserna på en nivå som alla har råd med.   

Sverige har drygt en miljon företag med mindre än tjugo anställda. För några går det riktigt bra. Men alltför många som driver företag i Sverige kan inte ta ut en marknadsmässig lön, spara till sin pension eller ha en sjukförsäkring.  

Företagandet kräver mycket av den enskilde företagaren och Sveriges småföretagare saknar kunskap och stöd för att leda och utveckla företaget så det blir ännu mer effektivt och lönsamt. 

En småföretagare ska inte bara vara kunnig inom sin spetskompetens utan också vara ledare, ekonom, marknadsförare, säljare, IT-utvecklare och mycket mer. Det är svårt att hinna med allt när man arbetar själv eller med endast ett fåtal medarbetare.

Det kan vara svårt att prioritera kompetensutveckling, den dagliga verksamheten måste alltid gå först. Vi vill möta företagarna i de dagliga utmaningarna och behoven och därifrån erbjuda insatser till ett mer långsiktigt och hållbart företagande. ​ 

Affärskompetens har utvecklat ett arbetssätt som ger motivation att vilja lägga tid på att utveckla företaget för större effektivitet och lönsamhet. Vi kallar det ”Företagsutveckling på riktigt”.

Vår beprövade pedagogik och arbetssätt med korta konkreta kurser utifrån företagens behov, leder till kompetens som skapar förändring hos företagsledare, medarbetare och företag.  

Vår metod består av BEHOVSANALYS, UTBILDNING, COACHING och NÄTVERKANDE. 

Arbetssättet är kostnadseffektivt och kan omfatta hundratals företag samtidigt. Denna kapacitet gör att innehållet på utbildningar och andra stödinsatser blir väldigt anpassade efter företagens verkliga behov. Samtidigt som vi kan hålla nere kostnaderna till ett pris som i framtiden ska vara överkomligt för alla företag.  

Vi arbetar med småföretag som vill utvecklas genom bättre ledarskap, större effektivitet och bättre styrning av sitt företag.

Affärskompetens Sverige har sedan 2016 gett flera hundra företag kraft, vilja och motivation att arbeta mer strukturerat och långsiktigt så de kan tjäna mer, jobba mindre och anställa fler. 

Affärskompetens Sverige vill göra det möjligt för alla småföretagare i Sverige att få samma utväxling.

Hur går det till?

Vi finansieras delvis av offentliga medel från till exempel Tillväxtverket, Europeiska socialfonden (ESF) eller Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i projekt som utvecklar och finslipar metoder och arbetssätt. Kolla in våra projekt och samarbeten. Vi samarbetar också med medlemsorganisationer inom företagande, utbildningsleverantörer och andra företagsfrämjare. Målet är att tillgängliggöra vår metod och våra tjänster för alla Sveriges småföretagare till ett pris som är överkomligt för alla.

Framgång skapas av hårt arbete, rätt kompetens och människor som vill!

/Pär Johansson, Glada Hudik-teatern, föreläsare

Jag som erbjuder tjänster till småföretagare ser att många har det jättetufft!

/Hanna Denize, Din Vinst Redovisningsbyrå, Tierp

Min arbetssituation som företagare har förbättrats rejält!

/Jonas Stål, Alunda Print & Dekor AB, Alunda

Kontakta oss för mer info