Krisen blev vår framgång

Trots ett fantastiskt utbud av korta konkreta kurser, som 300 företagare själva önskat, gapade utbildningsplatserna tomma i det EU-finansierade projektet Affärskompetens Norduppland våren 2017. Företagarna ville gärna gå. Men inte just nu, det var ju alltid mycket som först behövde göras i företaget. Projektet riskerade att läggas ner och det var verkligen kris. Då ändrade man drastiskt arbetssätt, vilket blev avgörande för fortsättningen och skapade många nya lärdomar!

Med en bakgrund som egen företagare brinner Sara Hellberg lite extra för de mindre företagens utveckling. Hon tror på att det är mänskliga resurser som gör att företag utvecklas och den största bidragande faktorn för tillväxt. Hon och hennes kollegor blev rörda till tårar när de insåg vad projektet Affärskompetens Norduppland haft för betydelse för många av de företag som deltog. Därför startade de tillsammans Affärskompetens Sverige 2020. Men det var nära att allting tog slut, redan innan det hade börjat.

– En småföretagare måste ha många kompetenser, säger Sara Hellberg. Förutom sin spetskompetens behöver de kunna ekonomi, marknadsföring, försäljning, ledarskap, IT och administration med skatter, löner etc. De är väldigt bra på sitt yrke, men det är få som gått en utbildning i att vara företagare. Om man inte riktigt har full koll på vissa bitar, stoppar det upp arbetet och tar en massa onödig tid som hindrar företagets utveckling.

– Jag drivs av att skapa rätt stöd och insatser för att de små företagen skall kunna utvecklas och växa utifrån sin potential. I min roll som verksamhetsansvarig på Affärskompetens Sverige har jag förmånen att få jobba med just dessa frågor.

Sara Hellberg, verksamhetsansvarig Affärskompetens Sverige

Offentliga medel når inte småföretagen

Sara har länge haft ett brinnande engagemang för småföretagarnas situation och 2015 var hon drivande i att söka projektmedel för att kompetensutveckla 300 småföretagare och deras medarbetare i Norduppland.

Företagandet är viktigt för samhället och många miljarder av skattemedel läggs varje år för att stötta företagen så de kan växa sig starkare. Men de flesta pengar går till företag som är nystartade eller som har en uttalad tillväxtambition.

– En väldigt liten del av offentliga medel når de små företagen som bara jobbar på dag efter dag, men ändå skapar arbete och inkomst åt sig själv och andra, säger Sara Hellberg. Och det är här den stora mängden företag finns!

Efter att i många år ha jobbat med olika företagsutvecklingsprogram ville Sara testa att undersöka en annan form där man tydligare utgick från företagens behov och erbjöd många kortare kurser att välja mellan, snarare än långa program.

Projektet utvecklade en unik analysmetod som hjälpte företagsledarna att höja sin medvetenhet om vilka kompetenser de behövde utveckla. 300 företagare gjorde analysen som visade utbildningsbehovet.

Resultatet av analysen utgjorde sedan grunden för en utvecklingsplan och våren 2017 ägde de första kurserna rum. De var korta och konkreta, oftast en halv- eller heldag, och utfördes av upphandlade utbildare inom varje område.

Parallellt med utbildningarna erbjöds också varje företagsledare personligt stöd i form av möten med en företagscoach. Företagscoachen följde med jämna intervall upp arbetet, agerade strategiskt bollplank, stämde av enligt utvecklingsplanen och lotsade vidare företagsledaren till nästa steg.

Några av Affärskompetens Nordupplands medarbetare på konferens 2019.

Utbildningsplatser gapade tomma

Men det var mycket svårt att få företagen att komma på kurserna. Platserna gapade tomma, trots det stora utbudet av kurser inom ämnen som företagen själva angett att de behöver. Företagarna ville gärna gå. Men sedan, inte just nu. Det operativa arbetet i företaget tog all tid och kraft.

– Målgruppen småföretagare ÄR svår att nå, menar Sara Hellberg. Företagaren har fullt upp med det att driva sitt företag. Det är själva kärnan i problemet och många insatser stupar här. Man tror kanske att småföretagaren inte VILL utvecklas. Men det vill de verkligen!

Projektmedarbetarna slog sina kloka huvuden ihop och utökade kommunikatörstjänsten. Kommunikationsstrategin uppdaterades, både för varumärkeskommunikation och för resultatdrivande, säljande kommunikation.

Receptet blev att arbeta mer proaktivt och uppsökande med ett resultatdrivande fokus. Man mejlade, skickade nyhetsbrev och ringde till företagen, precis som när man arbetade i sina egna företag.

– I offentligfinansierade projekt anses ordet försäljning lite fult, säger Sara Hellberg. Men för att verkligen skapa resultat måste man ha ett säljande och resultatdrivande förhållningssätt.

Affärskompetens springer Tjejmilen 2018 för företagsamheten.

Kommunikation utifrån företagens behov

Hösten 2017 togs också beslut att rekrytera fler företag. Trots att 300 företag hade anmält sig, betalat deltagaravgiften och gjort analysen vid projektets start, var det cirka 100 företag som aldrig kom till någon utbildning eller helt enkelt hoppade av. Målet var 300 aktiva företag, nu hade man bara 200.

– Vi fick stor draghjälp från kommunernas näringslivschefer som på företagsbesök och träffar identifierade rätt företag och skickade kontaktuppgifter till oss som vi ringde upp, berättar Sara Hellberg. Näringslivschefer samt företagarföreningar är vår viktigaste länk in till företagen. 150 nya företag rekryterades hösten 2017, det vill säga 50 fler än målet.

Utifrån varje företags uttalade kompetensbehov i den inledande analysen, utvecklades projektets IT-plattform till ett verktyg för kommunikation. Företagens behov kopplades till aktuella utbildningar, kommunikationen blev mer personlig, och på så sätt nådde den fram till företagaren. Plötsligt såg man resultat.

– Det blev påtagligt vilken kommunikation som fungerade och inte. Vi lyckades nå en stor mängd företag som inte bara gick flera kurser, utan faktiskt gjorde stor förändring i sina verksamheter.

Projektets medarbetare arbetade mycket aktivt med att följa upp varje deltagare genom ringinsatser. Både för att tipsa om utbildningar, men även för att bistå med hjälp att boka, boka om och boka av. Ingen fråga var för jobbig att åtgärda!

– Alla som arbetade i projektet hade själva erfarenhet av eget företagande, vilket skapade en större tillit hos företagen, tror Sara Hellberg. Förståelsen för en företagares verklighet och vardag var genuin och självupplevd.

Efter Affärskompetens Nordupplands slutpresentation av projektets resultat 2019.

Allt utgår från ledarskapet

Fler och fler utbildningar blev fullbokade. Det fick till och med bli kölistor på flera utbildningar och den mest populära utbildningen, Ledarskap 3 dagar, gavs vid så många som sju olika tillfällen.

 – Ett hållbart företagande börjar hos företagsledaren, säger Sara Hellberg. Om inte ledarskapet fungerar faller mycket annat också. Ledarskap är mycket svårt, ändå är det få företagsledare som har utbildning i det ämnet.

Vid projektets slut hade företagen tillsammans lagt 35 000 timmar på utbildningar och aktiviteter. Det innebär drygt en arbetsvecka per företag och år under två år!

– Tänk om vi kunde få åtminstone 10% av alla småföretag att göra samma resa, då skulle vi få enorma samhällseffekter, menar Sara Hellberg.

Den avslutande projektpresentationen 2019.

Nätverkande gav relationer

Nätverkandet var viktig i de längre utvecklingsprogrammen som Sara tidigare jobbat med. Företagarna skulle knyta nya kontakter med de andra deltagarna och skapa nätverk över den tid som företagsprogrammet var. Under projektet Affärskompetens Norduppland skulle företagen istället välja fritt av ett stort utbud av korta hel- eller halvdagsutbildningar, där de inte träffade samma personer varje gång.

– Vi ville undersöka om det går att få samma känsla av sammanhang och utbyte företagen emellan där de väljer att gå enbart utbildningar som de har behov av.

Detta lyckades verkligen. Förutom analys, utbildningar och företagscoaching blev nätverkandet kanske den mest uppskattade effekten av projektet. Företagen byggde relationer som både ledde till personlig utveckling och inte minst gav affärer! Så mycket som 71% uppgav att de ökat sin lönsamhet tack vare projektet.

Dokumentärfilm visade nyttan

Vid projektets slut gjordes en dokumentärfilm där några av de mest aktiva företagsledarna intervjuades. Först då gick det på allvar upp för Affärskompetens medarbetare vilket resultat projektet gett och att många företag hade gjort stora förändringar.

– Både jag och mina kollegor blev rörda till tårar när vi hörde företagsledarna med egna ord beskriva hur projektet påverkat inte bara deras företag utan även hela deras liv, säger Sara Hellberg. Då kände vi att vi måste fortsätta att arbeta enligt projektets lärdomar och startade Affärskompetens Sverige!

Läs mer om projektet Affärskompetens Norduppland och se dokumentärfilmen här>>

Vill du veta mer?

Vi håller gärna föreläsningar eller projekt för färetagsutveckling!