Tillsammans med dig

vill vi utveckla Sveriges företagare!

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners och finansiärer kan vara kommuner, medlemsorganisationer, regioner, statliga verk, andra offentliga organisationer eller det privata näringslivet. Gemensamt delar vi visionen om ett Sverige med långsiktigt livskraftigt företagande som på ett hållbart sätt bidrar till vårt samhälles välfärd idag och i framtiden.

 

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...