Projekt, kommunikation, utbildning och affärsstöd

Vi vet hur man skapar motivation till utveckling hos en företagare.

Vad vi gör

Affärskompetens Sverige ska verka för att ge bättre stöd för de många små företagen i Sverige. Utgångspunkten är de arbetssätt, metoder och erfarenheter som gjordes under EU-projektet Affärskompetens Norduppland.

Våra uppdragsgivare är alla som vill utveckla småföretagen i Sverige. Till exempel näringslivskontor, regioner och andra offentligfinansierade verksamheter, statliga myndigheter och verk. Men också med privata organisationer, medlemsorganisationer och det privata näringslivet som vill ha mer kunskap om hur man kommunicerar med, motiverar och når målgruppen småföretagare på deras villkor.

Affärskompetens Sverige har bl.a redan fått förtroendet från Tillväxtverket att driva ett projekt i samverkan med SLU och SFR som heter Landsbygdsfokus och arbetar enligt stadgar och syfte ovan. Vi arbetar med projekt, kommunikation, utbildning och affärsutveckling. Just nu arbetar vi till exempel med akut krisstöd för de många företag som drabbats under Coronakrisen, bland annat i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund.

Läs mer om våra samarbeten här >>.

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Affärskompetens Digilo

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar...

Nu startar Affärskompetens Digilo i Gävleborg och Dalarna

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...