Login
Kursbild

Kom igång med din strategi för sociala medier

Under denna utbildning får du komma igång med arbetet med att ta fram en relevant och aktuell strategi för hur ditt företag ska arbeta med och synas i de sociala kanalerna.? 

Beskrivning 
Vi blandar teori med praktiska övningar där du får börja ta fram din egen strategi. Vi utgår från en checklista och säkerställer att du inte missar något viktigt avsnitt. Under dagen kommer vi även gå igenom vilka speciella krav som ställs på det som ska kommuniceras i sociala kanaler. Och du kommer även få med dig kunskaper kring hur man på bäst sätt köper synlighet i de mest relevanta sociala kanalerna.? 

Innehåll  

  • De viktigaste sociala kanalerna för din målgrupp 
  • Hur kommunicerar man optimalt som företag på Facebook, Instagram, LinkedIn? 
  • Andra kanaler som kan vara aktuella att ha viss närvaro i eller bevaka beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver: Pinterest, Youtube, Twitter, Snapchat, Google My business.? 
  • Vad ska du mäta så du säkerställer att arbetet i sociala kanaler bidrar till de affärsövergripande målen?? 
  • Vilken målgrupp har du för respektive kanal?? 
  • Innehållsplanering 

 
Arbetssätt 
I våra teoripass delar vi med oss av vår kunskap kring hur olika typer av företag kan optimera sin närvaro och synlighet i sociala kanaler. Sedan varvar vi teoripass med praktiska övningar, diskussioner. Vi arbetar helt digitalt så vår kurspresentation delas digitalt då utbildningen äger rum och alla kursdeltagare har tillgång till dokumentation (PDF med länkar) samt checklista för digital strategi som kan bli nyttiga verktyg även efter genomförd utbildning då arbetet fortsätter med den egna strategin för sociala medier.? 

Mål med utbildningen 
Du ska i denna utbildning få en god förståelse för vilka sociala medier som är de mest relevanta och viktiga för just din verksamhet och du ska ha påbörjat arbetet med ditt företags strategi för sociala medier efter utbildningsdagens slut. Arbetet med färdigställandet av strategin fortsätter du med på egen hand efter genomförd utbildning men en sådan strategi är och ska vara ett levande dokument som ständigt behöver hållas aktuellt och uppdateras då sociala mediers relevans och användning kan ändras på relativt kort tid.? 

Passar dig som… 
Arbetar för eller har ett företag som redan idag har en viss närvaro i en eller flera sociala kanaler men som skulle vilja arbeta mer strukturerat och målmedvetet med närvaron i sociala medier. Och utbildningen passar även dig som skulle vilja veta på vilket sätt du kan mäta och verifiera att arbetet i de sociala kanalerna ger det resultat du önskar och att all tid och de pengar du spenderar bidrar till affärsmålen för verksamheten.? 

Förberedelser/Förkunskaper? 
Du behöver ha god förståelse för hur internet fungerar och ha god vana av att arbeta med datorer och smartphones. Se till att du har access till företagens befintliga sociala medie-konton/kanaler så slipper du använda en massa onödig tid på det under utbildningsdagen.? 

Du behöver inte ha arbetat med företagets synlighet i de sociala medierna innan. Men om du inte heller ens för eget personligt bruk använt någon social kanal tidigare kommer det bli svårt att hänga med i utbildningen och få ut den nytta som ska hinna förmedlas under en dags utbildning.

Den här utbildningen hålls via Zoom.
Om du är ovan med Zoom så finns en manual till hjälp på startsidan här i portalen.

Fler kurstillfällen (1)

Beskrivning

icon 8h

Sälj och marknadsföring, Synlighet på webben, Sociala medier

Kom igång med din strategi för sociala medier

icon 06 okt 2021, 08:30
Lediga platser: icon 25 / 25 st
Anmälan senast: 05 okt 2021
Plats: icon Digitalt
› Läs mer