Login

SFR Företagsutveckling

Affärskompetens Sverige tar tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund (SFR) fram en kostnadsfri behovsanalys för SFRs medlemmar,  som visar vilka utmaningar företagen har och hur de kan utvecklas för bättre lönsamhet. Alla medlemmar har fått erbjudande om att göra behovsanalysen.

I steg två vill Affärskompetens och SFR erbjuda sina medlemmar korta konkreta utbildningar och coaching efter företagens behov, enligt vårt koncept Företagsutveckling på riktigt. . 

Behovsanalys
Med hjälp av den kostnadsfria behovsanalysen kan företagaren se  se vad företaget behöver utveckla för att växa sig starkare och bli mer lönsamt.

Utbildning
Analysen kommer att visa vilka områden företagen behöver utveckling inom samt erbjuda korta konkreta utbildningar inom dessa områden.

Utvecklingsmöten
Företagsledaren får också möjlighet att träffa en affärsutvecklare för att få stöd och hjälp.

Nätverkande
Alla medlemmar kan utöka sina kontaktytor, digitalt eller IRL när så blir möjligt.

Gör analysen!
Behovsnalysen består av ca 30 frågor med påståenden som handlar om vanliga situationer på de allra flesta företag. Företagare som inte redan är medlem i SFR kommer i nästa steg ha möjligheten att bli kontaktade av dem för mer info om vad ett medlemskap innebär.