Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är Tillväxtverkets vision.

Tillväxtverket stärker företag och regioner genom kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar.

Affärskompetens Sverige söker och arbetar med olika projekt via Tillväxtverket, bland annat Landsbygdsfokus.

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Affärskompetens Digilo

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar...

Nu startar Affärskompetens Digilo i Gävleborg och Dalarna

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...