Vilka vänder vi oss till?

Delar du vår vision vill vi jobba med dig!

Vem är du?

Vi arbetar för alla som jobbar med företagsfrämjande insatser. Till exempel kommunernas näringslivskontor, regioner och andra offentligfinansierade verksamheter, statliga myndigheter och verk. Men också med privata organisationer, medlemsorganisationer och det privata näringslivet som vill ha mer kunskap om hur man kommunicerar och motiverar målgruppen småföretagare och når dem på deras villkor.

Delar du vår vision om ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara, kan vi göra skillnad för din organisation!

Småföretagarens tid är mycket dyrbar och en småföretagare har ofta låg tillit till offentliga aktörer, såväl som säljare. Alla insatser måste visa respekt för företagarens tid. Det handlar det inte enbart om VAD man erbjuder, utan även om HUR man utformar erbjudandet.

Vi har stor kunskap och erfarenhet kring de särskilda behov och förutsättningar som småföretagare har. Med vår kunskap kan din verksamhet bättre möta småföretagens behov och erbjuda tjänster och insatser som är rätt just för den målgruppen.

Läs mer om vad vi gör här >>

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Affärskompetens Digilo

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar...

Nu startar Affärskompetens Digilo i Gävleborg och Dalarna

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...