Våra verksamhetsområden

– exempel på vad vi kan bidra med!

Vad vi erbjuder

Vi har själva varit småföretagare och har under flera år utarbetat metoder och arbetssätt som skapar motivation hos målgruppen. Därför vet vi att det funkar. PÅ RIKTIGT. Det här är exempel på vad vi kan bidra med i din verksamhet. Det finns mycket mer vi kan göra, kom gärna med en förfrågan!

 

Projekt- och verksamhetsstöd

När din organisation startar ett projekt som vänder sig till småföretagare kan vi vara behjälpliga med

 • Målgruppsanpassade strategier för information och kommunikation
 • Målgruppsanpassad kommunikation i tryckt eller digital form, t.ex enkäter, säljbrev, film
 • Workshops och utbildningsinsatser för medarbetare
 • Kunskapsstöd och bollplank under hela projekttiden
 • Ge feedback på insatser som vänder sig till småföretagare, t.ex
 • Kompetensutveckling
 • Attitydförändring
 • Ändrat agerande
 • Ökad medvetenhet
 • Utarbeta innehåll till utbildningsmaterial som organisationens medarbetare kan använda under och efter projekttiden.
 • Vi kan också vara din projektgrupp, som helt eller delvis driver och utför projektet.

Målgruppsanpassad kommunikation

När det gäller att nå fram, nå in och motivera småföretagare vet vi hur man gör. Vi avlastar dig gärna med följande:

 • Målgruppsanpassade strategier för information och kommunikation
 • Praktisk utformning av kommunikation i tryckt eller digital form, t.ex enkäter, säljbrev, film

 

Inspiration och utbildning

Workshops eller föreläsningar om att skapa motivation och engagemang hos småföretagare

 

Utbildningssamordning

Upphandling, avtal, planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser för småföretagare.

 

Affärsutveckling och coaching

Vi har lång erfarenhet av affärscoaching och affärsutveckling inom ekonomi, organisationsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

 

Vi kan småföretagande.  Vi hjälper dig förstå småföretagarens verklighet utifrån deras behov.

Läs gärna om våra medarbetares erfarenhet och kompetens >>

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Affärskompetens Digilo

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar...

Nu startar Affärskompetens Digilo i Gävleborg och Dalarna

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...