En unik metod...

…och ett strukturerat arbetssätt ger företagen långsiktig utveckling.

Vårt arbetssätt

Affärskompetens Sverige är en avknoppning av EU-projektet Affärskompetens Norduppland med 350 deltagande småföretag. Vi har lärt oss mycket om vad målgruppen småföretagare har för behov och vill fortsätta arbeta enligt de lärdomar projektet gav.

Projektet Affärskompetens Norduppland utvecklade en metod och ett arbetssätt som gör småföretagare avsevärt mer lönsamma och skapar möjligheter till expansion och nyanställning. Tillsammans blir metoden och arbetssättet vårt varumärkeslöfte som vi kallar Företagsutveckling PÅ RIKTIGT. När vi arbetar direkt med småföretagen, till exempel i ett projekt för kompetensutveckling, använder vi gärna vårt arbetssätt och vår metod. För vi vet att det fungerar.

 

Insikt och motivation

All utveckling handlar om att veta var man är och vart man vill. Vi utgår från Gordon Training Internationals modell från omedveten inkompetens, via medveten inkompetens, medveten kompetens till omedveten kompetens som kallas Fyra steg i lärande. Denna mynnar ut i en förändringsmodell som vi kallar Insikts- och motivationsstegen.

 

Arbetssättet

Vi arbetar varumärkesorienterat och har en tydlig vision, en stark värdegrund som en del av en varumärkesplattform vilken även anger strategier och handlingsplaner för kommunikationen.

Utifrån företagens behov Att vara företagare är mycket speciellt. Någon som inte provat på att vara företagare på heltid kan inte sätta sig in i vad det innebär. Vi vet hur det är och vilka villkor företagarna lever under. Företagets intäkter går alltid först. Det har vi stor respekt för. Och det avspeglas i vårt sätt att arbeta, kommunicera, utbilda och coacha.

 

Metod för företagsutveckling

Metoden består av fyra steg: ANALYS, UTBILDNING, COACHING och NÄTVERKANDE utifrån företagens behov. De fyra stegen samverkar och är i symbios med varandra. Det finns företag som bara önskar delta i ett av stegen, till exempel att få coaching av en affärsutvecklare. Dock vet vi att det är när man tar del av alla fyra stegen som den riktigt stora utvecklingen blir.

ANALYS – Vi har utvecklat ett digitalt verktyg för en analys av nuläge och önskat läge som identifierar företagets behov och genererar en utvecklingsplan som hjälper företagaren nå sina mål. Analysen görs initialt samt en gång om året.

UTBILDNING Våra utbildningar är inom områdena Ledarskap, Ekonomi, Marknadsföring, Försäljning, Organisationsutveckling, IT & Digitalisering och Personlig utveckling. Företagen väljer utbildningar utifrån de behov som analysen synliggjorde. Korta pass, teori varvat med praktiska, vardagliga exempel och mycket erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en del av det vinnande arbetssättet. Prisnivån hålls genom stora volymer och ett kostnadseffektivt, resultatdrivande arbetssätt.

COACHING Företagsledaren träffar en personlig affärsutvecklare med jämna mellanrum. I mötena stäms analys och utvecklingsplan av samt prioriterar nästa steg. Här finns tillfälle att bolla olika frågor, reflektera och söka egna svar. Våra affärsutvecklare arbetar uteslutande med ett coachande förhållningssätt.

NÄTVERKANDE Då och då arrangeras större inspirationsföreläsningar och mingel, men det är vid utbildningarna relationer fördjupas, affärer skapas och nya samarbeten inleds. Därför ges mycket utrymme och möjligheter till företagen att lära känna varandra.

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Affärskompetens Digilo

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar...

Nu startar Affärskompetens Digilo i Gävleborg och Dalarna

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...