Utifrån företagens behov

med respekt för deras verklighet och villkor.

Så jobbar vi

Småföretagaren är viktig. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med småföretagare utifrån ett genuint intresse och engagemang. Vi kan hjälpa dig nå fram till målgruppen småföretagare.

Sveriges arbetsliv består av två kategorier människor: Företagare och anställda. De lever i symbios och behöver varandra. Men det är stor skillnad mellan att vara företagare och anställd. En företagares verklighet och villkor ser mycket, mycket annorlunda ut jämfört med en anställds.

En anställd har rättigheter. Lön, pension och semester är en självklarhet. Rätt till god arbetsmiljö fysiskt och socialt, rätt till sjukpenning när man inte mår bra. Rätt till föräldraledighet när man får barn. Rätt att förhandla med sin arbetsgivare om sina arbetsvillkor. Allt det där man som anställd tar för givet.

En företagare har nästan bara skyldigheter. Många regler att förhålla sig till. Många skatter och avgifter. Många krav från samhället och från medarbetare.

Det är viktigt och bra att ha regler och att de efterföljs. Men om man inte förstår småföretagarens verklighet och villkor och hur annorlunda de ser ut, är det mycket svårt att nå fram och nå in med information till en företagare. Ännu mindre att motivera en småföretagare att göra en förändring.

Vi har själva varit småföretagare och har under flera år utarbetat metoder och arbetssätt som skapar motivation hos målgruppen. Därför vet vi att det funkar. PÅ RIKTIGT.

Läs gärna om vad vi kan hjälpa dig med här >>

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Affärskompetens Digilo

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar...

Nu startar Affärskompetens Digilo i Gävleborg och Dalarna

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...