Affärskompetens Nu 2016 - 2020

Lärdomarna från 350 företag som satsade sin dyrbara tid på kompetensutveckling.

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling.

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i sin helhet den 31 januari 2020. Om du är intresserad av att veta mer om projektets resultat, läs gärna våra forskarrapporter, utvärderingar och se vår dokumentärfilm.

Projektets lärdomar

Projektets uppdrag från Europeiska Socialfonden (ESF) var att arbeta fram metoder, strategier och arbetssätt för hur man bäst arbetar med kompetensutveckling för mindre företag. Dessa kunskaper ska användas för att på lång sikt göra företagarlivet i Sverige bättre, tryggare och hållbarare.

Filmer, broschyr och rapporter

Kontinuerligt gjordes mätningar via en extern utvärderare. Projektet beställde även två olika forskarrapporter. Projektets resultat dokumenterades på olika sätt för att kunna spridas.

Dokumentär om projektet, 17 min

Visst är PowerPoint bra. Men att beröra, informera och kommunicera görs bäst på film! Upplev företagarnas erfarenheter från projektet! Se filmen här >>

Broschyr för spridning

Projektets förutsättningar och lärdomar sammanfattade på ett kort men innehållsrikt sätt. Du får reda på resultaten, träffa några av projektets deltagare samt vidare perspektiv på kompetensutveckling. Läs broschyren här >>

Trailer inför dokumentären, 1 min 20 sek

I väntan på att projektets långa film skulle bli klar, spred vi en trailer för att väcka intresset. Se trailern här >>

Utvärderingsrapport WSP/Kontigo maj 2019

WSP (tidigare Kontigo) har sedan hösten 2016 haft i uppdrag att löpande utvärdera projektet Affärskompetens Nu. Denna rapport presenterar slututvärderingen. Läs utvärderingsrapporten här >>

”De hade den pedagogiska feelingen”

Rapport från undersökning om projektets pedagogiska modell och arbetssätt utförd av Cecilia Almlöv, pedagogisk konsult. Läs om pedagogiken här >>

Otillgänglighet – hinder för tillväxt?

En studie om olika förutsättningar för solo- och mikroföretagare att navigera i det företagsfrämjande systemet gjord av Kontigo (WSP). Läs om hinder för tillväxt här >>

Slutrapport till ESF

Projektet fick förlängning två gånger. Tack vare ett kostnadseffektivt arbetssätt fanns pengar kvar, men tiden räckte inte. Projektet fick alltså inte mer pengar utan hade samma budget. Här är den slutrapport som skickades in till Europeiska Socialfonden i februari 2020. Läs Slutrapport till ESF 2020 här >>

Utbildningskatalog 2016 – 2019

En förteckning med kortfattad beskrivning över alla de utbildningar som projektet arrangerat under genomförandefasen. Ladda ner utbildningskatalogen här >>

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.