Projekt Landsbygdsfokus

På uppdrag av Tillväxtverket och i samarbete med SLU och SFR.

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige (AKSE) tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Småföretagarnas Riksförbund (SFR) under perioden januari 2020 till mars 2021.

Syftet med projektet är att stärka företagsfrämjarnas personal i kunskap om situation och behov för företag på landsbygderna. Med denna kunskap kommer främjandesystemet bättre att kunna möta företagens behov och erbjuda tjänster som är rätt just för den målgruppen. Det handlar det inte enbart om VAD man erbjuder, utan även om HUR man gör det.

Vår projektidé bygger på att använda föreningen AKSE:s, SLU:s och SFR:s gemensamma kunskap och erfarenhet kring de särskilda behov och förutsättningar som företag på landsbygderna har.

Projektets mål är att skapa ett utbildningsmaterial för främjandeaktörer om företagens specifika utmaningar och behov samt genomföra kunskapshöjande insatser och en spridning av vårt material under och efter projekttiden.

Exempel på företagsfrämjare är Almi, Coompanion, kommuner, regioner och Tillväxtverket själva.

En bit in i projektet har det även visat sig att andra är intresserade av att ta del av vår kunskap. Därför har vi till exempel agerat kunskapsstöd och bollplank till fler organisationer och andra projekt som vill få hjälp med att nå ut till småföretagare.

 

I utlysningen från Tillväxtverket (i november 2019) kunde man bland annat läsa:

”Företag på landsbygderna är till stor del mikro- och småföretag. Många har stor potential samtidigt som de ofta har utmaningar, som långa avstånd till kunder, leverantörer och färre samarbetspartner i sitt närområde. En satsning på digitalisering och affärsutveckling för dessa företag bidrar till regional utveckling och ökar konkurrenskraften i Sveriges landsbygder.”

Utlysning ”Utveckla företag på landsbygderna” hade två delar;

Del 1. Ger stöd för att tillämpa eller vidareutveckla digitala modeller, metoder eller verktyg. (Målgrupp: Företag)

Del 2. Ska bidra till ökade kunskaper om de särskilda förutsättningar och utmaningar som företag på landsbygderna har. (Målgrupp: Företagsfrämjare)

Projektet Landsbygdsfokus arbetar inom del 2.

 

Tillväxtverket beviljade totalt 13 projekt. Se alla projekten här:

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/utveckla-foretag-pa-landsbygderna.html

Projektet inleds med gemensam kunskapsinsamling och utveckling av utbildningsmaterial. Kunskapshöjningen kommer sedan ske bland annat genom workshops och utbildningsinsatser till företagsfrämjarnas medarbetare. Vi finns också som ett kunskapsstöd/bollplank under hela projekttiden.Material (till exempel film, texter eller olika presentationer) som projektet arbetar fram kommer finns tillgängligt även efter projekttiden för främjandeaktörer och andra som vänder sig till landsbygdsföretag.

Huvudägare för projektet är Affärskompetens Sverige (AKSE), som har huvudansvaret för genomförandet och samordnar samt sköter all redovisning till Tillväxtverket. Samverkansparters är som sagt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Småföretagarnas Riksförbund (SFR).

Tillsammans är vi ett bra team som kompletterar varandra och kan bidra med olika delar. Till exempel;

SLU – universitet med gedigen erfarenhet av forskning och utbildning.

SFR – medlemsorganisation med strategiska och övergripande kunskaper om småföretagarnas situation nationellt.

AKSE – stor erfarenhet av att jobba nära och praktisk med småföretag och i olika utvecklingsprojekt.

Vid frågor, kontakta

Sara Hellberg (projektledare) sara.hellberg@affarskompetens.se

Vera Andersson, vera.andersson@affarkompetens.se

 

 

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.