Affärskompetens Digilo ger möjligheter till ett effektivare företagande!

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar bara 2000 kr per företag.

Gör intresseanmälan här >>

Medlemsorganisationen Företagarna i Dalarna och Gävleborg, tillsammans med föreningen Affärskompetens Sverige, har därför dragit igång den här satsningen. Även Företagarna i Sandviken och Sandvikens Kommun Näringslivskontoret är partners.

Vi vet hur tufft det är att vara småföretagare, för vi har varit det själva i många år. Vi lever i en föränderlig värld, och det går snabbt! Särskilt i företag med färre anställda kan det bli en utmaning att även hinna omvärldsspana och hålla sig uppdaterad.

Och det har inte blivit lättare under Coronakrisen. Pandemin har visat vikten av att ha koll på digitala verktyg som kan hjälpa företag fortsätta fungera trots krisen, och följa med i den tekniska utvecklingen.

Många har fått ställa om blixtsnabbt och här har flera digitala verktyg hjälpt till: Appar för hemkörning av mat samt möten och utbildningar på distans via datorn är bara några exempel. Och även om affärsidén inte går att utföra digitalt, finns det mycket som kan hjälpa dig sköta, driva och leda ditt företag ännu mer effektiv och lönsamt, även då vi börjar återgå till en mer normal tillvaro.

Affärskompetens Digilo har fått pengar av Europeiska socialfonden (ESF) till utbildningar för småföretag i Gävleborg och Dalarna.

Deltagande företag får ha max 49 anställda och ditt företag kan finnas i vilken bransch som helst, både du som företagsledare och dina anställda får gå på utbildningarna. Som företagsledare kommer du även att få en egen företagsutvecklare som coachar dig på din resa.

Vi har tidigare utbildat 350 företagare i Norduppland inom områdena Ledarskap, Ekonomi, Försäljning och Marknadsföring samt IT och Digitalisering. Företagen som deltog fick fantastiska resultat: till exempel ökade 71% sin lönsamhet, 71% förbättrade sitt ledarskap och 50% anställde eller ville anställa.

Detta gav oss mycket kunskap om vad som verkligen lyfter ett mindre företag, och detta vill vi nu att du ska få ta del av genom behovsanalys, utbildningar, coaching och nätverkande.

Exakt vilka utbildningar som kommer att ingå får du vara med och påverka utifrån ditt behov. Många av utbildningarna kommer att ske på en plats nära dig, andra kommer att ske via webben.

”Utbildningarna kommer vara korta, konkreta och anpassade efter ditt, dina medarbetares och andra företagares behov. Som ett smörgåsbord där du kan välja det du och ditt företag verkligen behöver”

säger projektledaren Sara Hellberg.

 

Fakta om Affärskompetens Digilo

Projekttid: Augusti 2020 – Januari 2023
Geografiskt område: Gävleborgs och Dalarnas län
Målgrupp: Ägare och anställda i företag med 1 - 49 anställda, alla branscher
Deltagaravgift: 2000 kronor per företag
Projektägare: Ideella föreningen Affärskompetens Sverige
Samarbetspartners: Företagarna i Gävleborg och Dalarna, Företagarna i Sandviken och Sandvikens Kommun Näringslivskontoret
Antal företag: Vi har plats för 400 företag och deras medarbetare

Projekttid:
Augusti 2020 – Januari 2023

Geografiskt område:
Gävleborgs och Dalarnas län

Målgrupp:
Ägare och anställda i företag med 1 - 49 anställda, alla branscher

Deltagaravgift:
2000 kronor per företag

Projektägare:
Ideella föreningen Affärskompetens Sverige

Samarbetspartners:
Företagarna i Gävleborg och Dalarna, Företagarna i Sandviken och Sandvikens Kommun Näringslivskontoret

Antal företag:
Vi har plats för 400 företag och deras medarbetare

 

Exempel på utbildningar

 • Digital kundvård – hur tar vi hand om våra kunder när vi inte träffas digitalt
 • Mötesteknikför digitala möten
 • Digitala rutiner för ekonomi och rapportering
 • Digital marknadsföring och sociala medier
 • Hur ser våra digitala vanor ut på vårt företag och hur påverkar de vår hälsa
 • Olika verktyg för digitala möten, t ex Zoom, Teams.
 • Att leda i förändring och på distans
 • E-handel och nya försäljningskanaler

Ovanstående är endast exempel, exakt vilka utbildningar som kommer att ingå får företagen vara med och påverka utifrån sina behov, men alla syftar till att öka den digitala kompetensen. Vi kommer att skapa utbildningar utifrån det som är mest efterfrågat. Många av utbildningarna kommer att ske på olika platser i länen, andra kommer att ske via webben.

Tidsplan Affärskompetens Digilo

Aug – okt 2020 NÅ UT TILL FÖRETAGEN
Vi sprider information och rekryterar fler företag som vill vara med. Redan i augusti 2020 har 150 företag anmält intresse att vara med. Vi har plats för 400.

Nov 2020 – jan 2021 KARTLÄGGNING AV BEHOV & ÖNSKEMÅL
Möten (fysiska eller digitala) med deltagarna för att undersöka närmare hur deras vardag ser ut, vilka behov de har och hur projektet kan hjälpa till på bästa sätt. Ett tillfälle företagsledare att tillsammans med sina medarbetare stanna upp och fundera över hur tillvaron ser ut och vad de behöver förbättra.

Feb 2021 – nov 2022 UTVECKLING & LÄRANDE
En lång period av olika utbildningar och även chans för företagsledare att ha möten med våra företagsutvecklare för att kunna få ut så mycket som möjligt av projektets insatser.
Vi arrangerar även några större inspirationsföreläsningar.

Dec 2022 – jan 2023 AVSLUT och UTVÄRDERING

Vilka är vi?

Affärskompetens Sveriges vision är Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling hos framför allt småföretag och har själva varit småföretagare. Under flera år har vi utarbetat metoder och arbetssätt som skapar motivation.

Mellan 2016 till 2020 var vi medarbetare i EU-projektet Affärskompetens Norduppland med 350 deltagande småföretag. Projektet gav fantastiska resultat samt nya metoder och arbetssätt.

Se gärna vår dokumentärfilm >>

Välkomna att höra av er till oss när ni har funderingar! Kontaktuppgifter hittar du här >>

Frågor & Svar

Vilka får vara med i projektet?

Företag med 1 – 49 anställda (även enskilda firmor) i Gävleborgs och Dalarnas län. 

Varför genomförs projektet?

Projektet syftar till att ”höja den digitala kompetensen” hos personer som arbetar i mindre företag.
Utvecklingen går snabbt idag, och särskilt på mindre företag är det tufft att hinna med allting.

Vad kostar det att vara med?

2000 kronor per företag för hela utbildningstiden. I övrigt är det endast er tid ni investerar.

Vem betalar för Digilo?

Europeiska Socialfonden (ESF) står för den största delen av finansieringen13 miljoner kr. Den totala budgeten är 17 miljoner kr. ESF har även satt ett värde (schablonbelopp) på de timmar som ni deltagare lägger i projektet och ser det som en delfinansiering.  

Lägger projektets samarbetspartners in pengar i Digilo?

Digilo-projektet har tre samarbetspartners, det är: 
Företagarna i Gävleborg och Dalarna, Företagarna i Sandviken och Sandvikens Kommun Näringslivskontoret. Dessa lägger inte in pengar i projektet, men de lägger in lite arbetstid. De bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Representanter från dessa organisationer ingår i projektets styrgrupp och Digilos projektledare har löpande kontakt med dem. 

Går det fortfarande bra att gå med i projektet?

Ja, vi har fått godkänt av ESF att fortsätta ta in företag under våren 2021.

Vad behöver man göra för att gå med?

Börja med en intresseanmälan – den görs här

Anmälan är INTE bindande. Sedan tar vi kontakt och berättar mer.  

När ert företag har bestämt er för att gå med, vad behöver ni göra då?

Eftersom vi har fått medel från ESF så behöver varje företag som är med fylla i en blankett om statsstöd och godkänna villkoren från ESF. Vi kommer att ge tydliga instruktioner kring detta. Deltagaravgiften  2000 kr ska också betalas in.

Vad händer efter att ni har gått med, vad får ni?

Huvuddelen i Digilo består av utbildningar! 
Alla företagen får initialt göra en s.k. behovskartläggning, där undersöker vi nuläget kopplat till olika områden och framför allt får företagen uttrycka sina önskemål/behov av utbildningar.  
Digilo kommer att anpassa utbudet utifrån er deltagares behov. 
Under nästan två års tid (feb 2021 – nov 2022) får ni företag och era medarbetare chans att gå utbildningar som på olika sätt berör digitalisering.  

Det blir inga långa tvingande program, utan varje person kommer själv att kunna välja bland olika korta och konkreta utbildningar. 

Parallellt med utbildningar kommer även företagsledarna att erbjudas möten med företagsutvecklare (primärt för att stötta i implementering av kunskaper och för att genom ledaren också hjälpa medarbetarna att ännu bättre tillgodogöra sig ny kunskap och nya arbetssätt). Vi kommer också arrangera ett antal inspirationsföreläsningar. 

Finns det några krav eller förväntningar på er som är med?

När ESF finansierar olika utbildningsinsatser så förväntar de sig att få ta del av lärdomar och resultat. För er som deltar i Digilo innebär det bland annat att ni efter varje utbildning får svara på några snabba utvärderingsfrågor. Och ni behöver också signera en närvarorapport.

Hur mycket tid kommer det ta att vara med?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, ni väljer själva hur mycket tid ni vill/kan lägga. 
Men initialt så bör varje företagsledare/ägare räkna med att avsätta minst två timmar för att titta på nuläget och behovet av nya kunskaper samt för att med vår hjälp planera framåt. Sedan väljer ni själva hur många av era medarbetare som ska gå olika utbildningar.

Finns det någon gräns för hur många aktiviteter man får delta i?

Det är svårt att svara på exakt. Om alla deltagare är lika aktiva så kommer vi kunna erbjuda 23 utbildningar per medarbetare samt 1 inspirationsföreläsning per medarbetare. 

Men om alla deltagare inte är lika aktiva (vilket vi är ganska säkra på) så kanske varje aktiv person istället kan få gå 5-6 st utbildningar. 

Alla företagsledare/ägare kommer få minst 2 individuella möten med företagsutvecklare.

Vilka utbildningar kommer erbjudas?

Exakt vilka utbildningar det blir kommer tas fram gemensamt utifrån alla deltagande företags behovfokus ligger på digitala verktyg/arbetssätt som effektiviserar och underlättar vardagen för er som småföretagare och för era medarbetare. Gissningsvis kan det vara utbildningar inom till exempel: 

 • Microsoft 365 (tidigare Office 365), t ex Excel  
 • Spara och dela dokument online/i molnet
 • Gör ekonomihanteringen mer digital, t ex mejla fakturor
 • Mötesteknik och bra struktur för digitala möten
 • Olika verktyg för digitala möten, t ex Zoom, Teams.
 • Att leda i förändring och eller på distans 
 • Marknadsföring via sociala medier
Kommer utbildningarna vara fysiska eller digitala?

På grund av pandemin blir alla utbildningar under våren 2021 digitala. Vi hoppas längre fram att kunna ha en variation, dvs både fysiska och digitala utbildningar (som var ursprungsplanen). Det finns så många positiva effekter när vi träffas ”på riktigt”, till exempel blir det ett helt annat nätverkande. 

Var kommer de fysiska utbildningar att äga rum?

På olika platser i Dalarna och Gävleborg. Vi kommer att ha några utbildningsplatser som är strategiskt utvalda utifrån tillgänglighet. Målet är att ingen ska ha mer än en timmes bilresa, oavsett var i regionen man bor. 

Hur kommer utbildningarna att gå till?

Utbildningarna kommer vara korta (3-6 tim), konkreta och anpassade efter ditt, dina medarbetares och andra företagares behov. Vi kommer inte att jobba med några långa program, istället ska man kunna välja just de utbildningar som man behöver och kan ha nytta av. Tänk er ett smörgåsbord där man väljer vad man helst vill ha. 
Vi lägger stor vikt vid att alla utbildningar ska kunna kopplas till verkligheten och att ni ska ha användning av kunskaperna. Långa teoripass är inget vi eftersträvar.

Hur får ni reda på vilka utbildningar som finns och när de äger rum?

Alla som ingår i projektet kommer få en personlig inloggning till vår ”portal”, där vi lägger upp information om kommande utbildningar och det är också där bokningar sker. Där kommer ni efteråt också hitta utbildningsmaterialet. 
Vi kommer primärt att hålla kontakt med er via mejl, men även telefon och sms då och då.

Måste man vara IT-van för att ingå i projektet?

Nej, inte särskilt, men ni behöver kunna hantera mejl. Eftersom våra digitala utbildningar kommer att ske via Teams kommer vi i initialt också erbjuda utbildning inom det.

Vilka kommer vara utbildare?

Projektet upphandlar externa utbildare som är specialister inom sina områden och vana att utbilda.

Hur gör man för att bli en av utbildarna?

De flesta upphandlingar kommer att ske under vintern 2020/2021, men hör gärna av er om ni är nyfikna på att bli utbildningsleverantörer. Vi kommer också att lägga ut information om pågående upphandlingar på vår webb. 

Ingår något kursmaterial?

Ja, efter de flesta utbildningstillfällen finns kursmaterial tillgängligt digitalt för alla som deltagit. 

Vi som arbetar på Affärskompetens finns tillgängliga för att svara på dina frågor! 

I första hand utbildningsansvarig Vera Andersson på telefon 072 – 215 62 09, eller mejla till vera.andersson@affarskompetens.se 

Fler kontaktuppgifter hittar du på affarskompetens.se >> 

 

Innehåll

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.