Login

Vill du få mer kraft i ditt företag?

Affärsstöd och utbildningar skräddarsytt för småföretag i Skåne

Anmäl dig till projektet ReLoad Skåne. Du får utbildningar som hjälper dig jobba effektivare och bli mer lönsam. Du får även hjälp och stöd för att prioritera, sätta mål och nå dem. Allt utgår från vilka behov du har i ditt företag. 

Med ReLoad Skåne kan du bygga ditt företag starkare inför framtiden. Så att det överlever långsiktigt med god lönsamhet och du själv har kraft att njuta av livet.

Är du en företagare i Skåne med max 49 anställda kan projektet ReLoad Skåne ge dig kunskap, kraft och mod att möta framtiden. Med hjälp av vår behovsanalys får du en bra bild av vad du kan utveckla i ditt företag för att nå dina mål.

Det är tufft att driva ett litet företag i en värld som ständigt förändras.  Vi är själva företagare och vet hur det kan vara. Som företagare behöver man ibland hjälp med struktur och effektivitet för att tjäna mer och jobba mindre. Så du kan leda istället för att alltid ha andan i halsen.

Omvärlden förändras fort och kunderna får nya behov. Kanske måste du klara nya krav på hållbarhet, hitta nya arbetssätt för att öka lönsamheten eller nya produkter, tjänster och marknader?

Stöd av affärsutvecklare och korta utbildningar

I projektet ingår möten med affärsutvecklare som hjälper dig lyfta blicken, staka ut riktningen och ta rätt beslut. Någon att bolla dina tankar om nuläge och framtid med, som hjälper dig att strukturera och planera för att frigöra mer tid och energi. Du kan också få expertstöd inom hållbarhet, digitalisering och innovation.

Dessutom får du och dina medarbetare välja mellan korta, konkreta utbildningar på hel- eller halvdagar i ämnen som många företagare efterfrågar. Du får vara med och påverka vilka utbildningar som anordnas. Du får också lära känna andra företagare i Skåne.

Så här går det till:

  1. Du börjar med en behovsanalys, som ger en bild av vad du kan utveckla.
  2. Sedan får du träffa en affärsutvecklare som, utifrån det behovsanalysen visar, hjälper dig prioritera och sätta upp mål.
  3. På vår webb kan du logga in, se och boka alla utbildningar och andra evenemang.
  4. Efter en tid får du följa upp din utveckling med affärsutvecklaren och sätta nya mål.

Exempel från vårt smörgåsbord av hel- eller halvdagsutbildningar:

Led dig själv och andra. MS 365. Så får du fler kunder med LinkedIn. Fotografering. Förstå bokföring på riktigt. Excel. Struktur och effektivitet. Strategi för sociala medier. Hållbarhet på flera plan. Filma med mobilen. Jag är ingen säljare! Digitala möten. Balans och stresshantering. Och många fler

Vi samarbetar i projektet

Satsningen är möjlig tack vare medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Småföretagarnas Riksförbund. Ditt företag betalar endast en mindre, avdragsgill avgift för att delta i projektet.

Affärskompetens Sverige är en ideell förening som arbetar med liknande projekt på olika platser i landet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har en insats som kallas React-EU. Insatsen handlar om bland annat rådgivning och coachning riktade till små och medelstora företag och administreras via Tillväxtverket. Mer om React-EU.

Tillväxtverket är en myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. De vill se fler företag som vill, kan och vågar. www.tillvaxtverket.se

Småföretagarnas Riksförbund (SFR) representerar över 30 000 småföretag i Sverige och drygt 2000 i Skåne. www.smaforetagarna.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har lång erfarenhet av företag på landsbygder och grön omställning. www.slu.se

Fakta ReLoad Skåne

Projekttid: Augusti 2021 till oktober 2023
Geografi: Skåne (33 kommuner)
Antal platser: 300 småföretag med 0-49 anställda har möjlighet att delta
Vilka branscher: Alla branscher
Deltagaravgift: 4000 kr per företag
Projektägare: Affärskompetens Sverige
Projektfinansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Medfinansiär och samverkanspart: Småföretagarnas Riksförbund (SFR)
Samarbetspart: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Finansiärer och samarbetspartners

Aktuella utbildningar i andra projekt

Just nu driver vi flera projekt och utbudet för ReLoad Skåne är inte fastställt. Tillsvidare kan du kolla igenom utbildningarna för projektet Digilo som finns i Mellansverige.

› Utbildningar & Aktiviteter
Fem år efter Affärskompetens har jag ökat 40% och anställt ytterligare tre heltidare!

/Mohammed Hujjatullah, Hujjas AB i Tierp

Fin mix med eget arbete, uppgifter och föreläsning. Extremt väl använda timmar.

/Deltagare, utbildningen Digitalt varumärke i projekt Digilo

Jag rekommenderar alla att delta i Affärskompetens projekt. Det är väl investerade pengar och tid.

Lina Lundmark, vd på Janssons bröd AB i Hälsingland