Login

Ladda om efter pandemin med Re-Load Skåne!

Är du en småföretagare i Skåne som drabbats av pandemins följder? Då kan Re-Load Skåne ge dig en nystart som ger dig kraft och uthållighet in i framtiden.

Affärskompetens Sverige och Småföretagarnas Riksförbund vill ge dig och dina anställda möjlighet att varaktigt bygga ditt företag starkare inför framtiden, så du kan överleva långsiktigt med god lönsamhet.

Pandemin har utvecklat förändrade beteenden som ställer krav på att alla företag ska bli mer hållbara och digitala. Kanske måste du hitta nya arbetssätt för att klara dina kunders krav?

Affärskompetens Sverige utvecklar ditt företag med konkreta utbildningar som ger dig kunskap om nya, digitala och hållbara arbetssätt med fokus på fortsatt överlevnad. Dessutom får du coachning av affärsutvecklare och annat stöd av experter inom olika företagarämnen. Genom vår metod och vårt arbetssätt kan vi arbeta med många företag samtidigt. Kostnaden för att delta är låg och du kan också knyta nya kontakter under projektets gång.

Affärskompetens Sverige arbetar med liknande projekt i Gävleborg och Dalarna samt tidigare i Norduppland med mycket gott resultat.

Småföretagarnas Riksförbund (SFR) representerar över 30.000 småföretag i Sverige och drygt 2.000 i Skåne. SFR har arbetat intensivt under Corona-pandemins framfart för att stötta småföretagen i Sverige.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har lång erfarenhet av att arbeta med företag på landsbygder och bidra till en grön omställning.

Fakta Re-Load Skåne

Projekttid: Augusti 2021 till oktober 2023
Kostnad: Cirka 2000 kr per företag och år
Geografi: Skåne (33 kommuner)
Antal platser: 300 småföretag med 0-49 anställda får möjlighet att delta
Vilka branscher: Alla branscher
Projektägare: Affärskompetens Sverige
Medfinansiär och samverkanspart: Småföretagarnas Riksförbund (SFR)
Samarbetspart: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Projektfinansiär: Tillväxtverket


Aktuella utbildningar i andra projekt

Just nu driver vi flera projekt och utbudet för Re-Load Skåne är inte fastställt. Tillsvidare kan du kolla igenom kursutbudet för projektet Digilo som finns i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

› Utbildningar & Aktiviteter

Samarbetspartners och finansiärer