Login

Projekt & Samarbeten

Vi samverkar med företagsfrämjare, näringslivet, medlemsorganisationer och lärosäten. Gemensamt arbetar vi för ett företagande som på ett hållbart sätt bidrar till vårt samhälles välfärd, idag och i framtiden. 

Samarbetspartners och finansiärer