Så här arbetar vi med hållbarhet

Vi har kopplat vår vision till de Globala hållbarhetsmålen.

Hållbarhet

Alla måste arbeta långsiktigt hållbart. Annars fungerar det inte. En vanlig aspekt på hållbarhet är att all verksamhet ska vila stadigt på tre principer och vara ekologisk, social och ekonomiskt hållbar. Tar man bort en av dessa tre ben faller hela verksamheten. Detta är en grundförutsättning för att existera.

I många projekt brukar man prata om de så kallade horisontella principerna som ska genomsyra hela verksamheten. Beroende på vem som är huvudman för projektet kan de horisontella principerna benämnas lite olika.

Förutom att vi som en självklar del i verksamheten arbetar med de horisontella principerna tillgänglighet, icke diskriminering, jämställdhet och hållbar utveckling kopplar vi även vår vision till de Globala Hållbarhetsmålen för att få en ännu mer hållbar och kraftfull riktning i vårt dagliga arbete. Vår vision är ”Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara”.

I vårt arbete prioriterar vi att fokusera lite extra på tre av de Globala Hållbarhetsmålen. Dessa tre mål har vi valt utifrån var vi tror vår verksamhetsidé kan göra mest nytta i samhället:

  • MÅL 3, hälsa och välbefinnande: Företagsledare som utövar sitt ledarskap på ett långsiktigt medvetet sätt skapar trygga och hälsosamma arbetsplatser.
  • MÅL 5, jämställdhet: Att verka för att företagsledande kvinnor ska ha samma ekonomiska trygghet som sina manliga kollegor.
  • MÅL 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vårt mest prioriterade mål är att enligt vår vision verka för ett långsiktigt livskraftigt och hållbart företagande.

 

Hur vi rent praktiskt arbetar med att uppnå de globala hållbarhetsmålen finns dokumenterat och kommer så småningom att redovisas här.

Senaste inlägg

Gå med i nyhetsbrevet!

Få senaste nyheterna direkt i mejlen

Genom att använda formuläret ger du oss tillåtelse att hantera dessa uppgifter.

Våra projekt

Affärskompetens Digilo

Jobbar du för mycket och tjänar för lite? Under två år erbjuder Affärskompetens Digilo olika utbildningar och företagsstöd som hjälper dig och dina medarbetare få bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och kunskaper. Det kostar...

Nu startar Affärskompetens Digilo i Gävleborg och Dalarna

Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan 2020 till mars 2021. 

Affärskompetens Norduppland 2016 – 2020

Affärskompetens Norduppland var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland, utvecklade vi metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. Projektet...