Login

”Ge en människa en fisk och hon blir mätt för dagen. Lär henne fiska och hon blir mätt för livet.”

Småföretagare skapar jobb, skatteintäkter och bidrar till en levande landsbygd. Därför vill vi arbeta med företagsutveckling som verkligen ger resultat.

Vi jobbar för 99,4 procent av Sveriges företag, småföretagen

Småföretagarna skapar jobb och bidrar till en levande landsbygd. Därför vill vi arbeta med företagsutveckling som verkligen ger resultat. 

Sverige har drygt en miljon småföretag med under tjugo anställda. Vår utgångspunkt är att små företag bidrar med miljarder i skatteintäkter som bekostar kultur, forskning, utbildning, vård, omsorg och infrastruktur idag och i framtiden..

Vi arbetar på olika sätt med småföretag som vill utvecklas genom bättre ledarskap, större effektivitet och bättre styrning av sitt företag. Potentialen för att utveckla småföretagen är mycket stor och mer insatser borde göras för den här målgruppen. det skulle ge enorm hävstång för den enskilde företagaren, men också för samhället i stort. 

Affärskompetens Sverige har sedan 2016 gett flera hundra företag kraft, vilja och motivation att arbeta mer strukturerat och långsiktigt så de kan tjäna mer, jobba mindre och anställa fler. 

Affärskompetens Sverige vill göra det möjligt för alla småföretagare i Sverige att få samma utväxling.

Vi vet att vi verkligen gör skillnad. Därför kallar vi vårt arbetssätt för Företagsutveckling PÅ RIKTIGT utifrån företagens behov.  

– Framgång skapas av hårt arbete, rätt kompetens och människor som vill.

Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern och en av våra populära föreläsare.