Login

Vårt koncept:

”Företagsutveckling PÅ RIKTIGT”

Affärskompetens Sverige har en gång för alla beslutat att stå på de många småföretagens sida. Det som är bra för småföretagen är också bra för oss och för samhället. Vi kallar vårt varumärkes-koncept för Företagsutveckling PÅ RIKTIGT, vilket genomsyrar allt vi gör. 

Vår vision  

”Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara” 

Vår affärsidé

Vi ger småföretagaren handlingskraft och motivation att vilja utvecklas långsiktigt med prisvärd, effektiv företagsutveckling.

Vår målgrupp

Småföretagaren står för 99,4% av Sveriges företagande, skapar 4 av 5 nya jobb och bidrar med skatteintäkter som till stor del finansierar vår välfärd. En småföretagare skapar jobb åt sig själv och andra, bidrar ofta till en levande landsbygd och är ofta sin hemort trogen. För dessa företagare arbetar vi.  

Våra värderingar

Vi vill vara GENERÖSA, LYHÖRDA och ENGAGERADE i vårt sätt att vara mot andra och varandra. Att vilja leva enligt våra värderingar innebär en ödmjuk hållning gentemot vår omvärld och de människor vi möter. Samtidigt tar vi vara på tiden, på de mänskliga resurserna och de råvaror som jorden skänker.   

Vår mission: Att skapa en trygg tillvaro för de många småföretagen. 

Vår mission bygger på ett genuint intresse för och tron på småföretagande som samhällsbärare, vilka skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och spelar en betydande roll för Sveriges välfärd.  

Varför ska ni välja oss? 

  • Vi kan relatera till småföretagarens verklighet och villkor. Vi har själva varit småföretagare i många år och vet vad det innebär. Vårt arbete präglas av en insikt i och en ödmjukhet inför företagarens verklighet. 
  • Vi hjälper småföretagaren driva sitt företag långsiktigt och rustar företaget till att bli handlingskraftiga – för all framtid.  
  • Vi tror på att möta individen och företaget där de är i det operativa och leda dem på en strategisk utvecklingsresa. 
  • Vi är en port till allt en företagare behöver ha hjälp med och erbjuder affärsutveckling, utbildning, nätverkande, kunskap och inspiration.  
  • Vi bidrar också till förståelse hos den offentligfinansierade världen för företagarens situation, verklighet och villkor och är en dörröppnare till offentligfinansierat stöd. 
”Jag som erbjuder tjänster till småföretagare ser att många har det jättetufft”

/Hanna Denize, Din Vinst Redovisningsbyrå, Tierp

”Jag jobbade för mycket och hade för lite eftertanke”

/Per Sandström, Syltkrukan, Månkarbo

Framgång skapas av hårt arbete, rätt kompetens och människor som vill!

/Pär Johansson, Glada Hudik-teatern, en av våra föreläsare