Pedagog med sinne för design, foto och tekniska lösningar. En skicklig och inkännande coach som ställer frågor som tar skruv och skapar reflektion med många års erfarenhet av såväl affärscoaching till företagsledare som mental coach till Svenska Yrkeslandslaget. Förutom affärsutvecklingsmöten med företagare ansvarar Jörgen för IT och teknik samt utvecklar visuella hjälpmedel och digitala verktyg. Han håller också utbildningar i Balans och stresshantering samt är certifierad i Pussel DISC som synliggör hur vi kommunicerar med varandra. Jörgen bor på Hållnäshalvön och har honungstillverkning som bisyssla och passion.

Mejl: jorgen.inersjo@affarskompetens.se
Tel: 070 – 633 00 13