Login

– Digilo bidrar till hållbara företagare med tid över till annat i livet

Den digitala kompetensen måste öka i samhället. Det är en överlevnadsfråga för företagen, säger Martin Andaloussi på Region Gävleborg. Det gör mig glad att se att företagarföreningarna är drivande i Affärskompetens Digilo, Det är då det blir på riktigt!

Martin Andaloussi samordnar ett projekt som kartlägger digitalisering hos småföretagen i Region Gävleborg. Tidigare var Martin Andaloussi näringslivschef i Älvkarleby kommun och ingick då i styrgruppen i projektet Affärskompetens Norduppland, som bygger på samma modell som Digilo.

Vad kan en sån här satsning ge för nytta för kommunernas näringslivskontor?

– Affärskompetens nådde många företag som vanligtvis inte deltar i projekt eller andra affärsutvecklande insatser och som ”inte har tid med projekt eller kurser”, säger Martin Andaloussi.  Det är just här vi har den stora massan av företag i alla våra kommuner!

– Just proaktiviteten i Affärskompetens är unik, menar Martin Andaloussi. När man får leads på företag, ringer man och för en dialog med företagen och förklarar varför man ska gå in i projektet, vilket oftast ledde till att företagaren gjorde en behovsanalys. Samtliga utbildningar som upphandlades utifrån de behovsanalyser som gjordes fick mycket höga betyg när de utvärderades av följeforskarna. Något jag tror beror dels på att man utgick från faktiska behov men också dels på grund av att man hade pedagogiska krav på de utbildningar man handlar upp som är helt anpassad till småföretagare.

 –  Projektgruppen var också väldigt duktig på att dela med sig av vilka företag som deltog i projektet, vilket gjorde att man lätt kunde följa upp hur det gick för dem när man gjorde företagsbesök. Man visste även när man inte skulle ”störa” dem med nya projekt och erbjudanden. Man kan säga att man som näringslivschef fick ytterligare en resurs eller ett verktyg man kunde nyttja.

Vad kan det skapa för nytta för företagen själva?

– Den digitala kompetensen måste öka i samhället som helhet och för företag kommer affärsutvecklingen drivas av nya digitala affärsmodeller och digitala verktyg. Detta är ju en överlevnadsfråga för företagen på sikt, så det gäller att tänka framåt.

– 71 % av deltagande företag angav att deras omsättning hade ökat som ett resultat av projektet och 50 % hade anställt en ny medarbetare eller var på väg att göra det efter projektet Affärskompetens Norduppland. Kort sagt bidrar detta till stabila företag, men även hållbara företagare som får tid över till andra saker i livet.

Varför tror du på projektet Affärskompetens Digilo?

– Företagarföreningarna var drivande i projektet i Norduppland och det gör mig glad att se att Företagarna Gävleborg och Dalarna samt Företagarna i Sandviken är drivande här, det är då det blir på riktigt. Av företagare, för företagare! Under min relativt korta tid på min nya tjänst på Region Gävleborg har jag verkligen blivit imponerad över hur mycket insatser det finns i länet. Allt från det som Sandbacka Science Park erbjuder, de olika klusterverksamheterna, Movexums inkubatorprogram och Almis fina arbete, listan kan göras mycket lång. Vi har en spetsverksamhet som vi ska vara stolta över. Men Digilo riktar sig till bredden av de mindre företagen och alla branscher. Det är här jag tror projektet verkligen kan spela roll: Kan vi få fler företag som tänker mer på digitalisering och mer på affärsutveckling, då kan fler företagare utvecklas och ta del av det övriga främjarsystemet. Ett mycket starkt system skapas då, som möjliggör att näringslivet i Gävleborg kan ligga i framkant, avslutar Martin Andaloussi.

– Av Mia Ulin –