Login

Så föddes konceptet Företagsutveckling PÅ RIKTIGT

Småföretagaren skapar jobb och bidrar med skatteintäkter. Men många arbetar för mycket, tjänar för lite och skulle behöva jobba mer strategiskt. Med utgångspunkt från det startades projektet Affärskompetens Norduppland 2016. 350 företag rekryterades. Vid projektets slut hade merparten av företagen gjort en fantastisk utvecklingsresa. Vi förstod att fler företag ville göra det. 

Småföretagaren vill utbilda sig och sina medarbetare, men tiden räcker oftast inte till. Hur ska man hinna lyfta blicken, tänka strategiskt och långsiktigt på vad man behöver?

Som småföretagare behöver du ha en mängd kompetenser, förutom den spetskompetens du ska tjäna pengar på. Du ska vara ekonom, marknadsförare, säljare, administratör och har du anställda ska du även vara chef och ledare.  Det är svårt att veta exakt vilken kunskap du bör utveckla för att arbeta framgångsrikt med ditt företagande.  Därför är det viktigt att kartlägga behoven, så rätt insatser görs. 

Att skapa MOTIVATION hos företagen till att vilja utvecklas, och lägga tid på det, blev projektets största utmaning. I början stod de flesta utbildningsplatser tomma. Men det blev också en drivkraft. Projektet lyckades motivera 350 företagare och deras medarbetare att under två år lägga nära 35 000 timmar på sin kompetensutveckling. Det är drygt en arbetsvecka om året per företag! 

Vid projektets slututvärdering hade bland annat 71% av företagen ökat sin lönsamhet avsevärt och 51% ville anställa eller hade ökat sin egen avlönade arbetstid. Vi i projektgruppen insåg att projektets metoder och arbetssätt hade gjort skillnad. Företagen hade verkligen utvecklat sina verksamheter. PÅ RIKTIGT. 

Vi bestämde att vi ville låta fler företag få utvecklas på riktigt. Därför startade några av oss i projektgruppen Affärskompetens Sverige efter att Affärskompetens Norduppland avslutats 2020. Sedan starten har vi fått flera nya projekt och samarbeten som på olika sätt leder mot vår vision om ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara! 

Vill du veta mer?

Vi håller gärna föreläsningar eller projekt för färetagsutveckling!