Login

Vi hjälper dig utveckla utifrån företagets behov

Hör du till en av Sveriges över en miljon småföretagare? Då har du kommit rätt. Vi vet att många småföretagare jobbar mycket och tjänar för lite. Det vill vi ändra på. 

Affärskompetens Sverige vill göra det möjligt för alla småföretagare i hela Sverige att skapa långsiktigt livskraftiga och hållbara företag samt öka lönsamheten genom ännu bättre ledarskap, effektivitet och styrning av företaget. 

Vår metod innebär att vi hjälper dig utveckla ditt företag efter ditt behov. Det kan vara utbildningar, personliga affärsutvecklingsmöten, nätverkande eller andra insatser som stärker dig i ditt företagande. 

Vi som arbetar på Affärskompetens är företagare och tänker som företagare. Vår värdegrund bygger på ett genuint intresse för och tron på småföretagande som samhällsbärare. 

Tillsammans med våra underleverantörer, samarbetspartners och i samverkan med Sveriges företagsfrämjare är vi en stark aktör för ett företagarvänligare samhälle. 

Vi finansieras dels av projekt via Europeiska Socialfonden, Tillväxtverket, Regioner, kommuner och andra företagsfrämjande verksamheter. Dels av näringslivet och i samverkan med till exempel medlemsorganisationer som Företagarna och Småföretagarnas Riksorganisation. Vi erbjuder även konsulttjänster inom vår spetskompetens.

Vad kan vi göra för dig?

Är du företagare och vill utveckla ditt företag? Just nu har vi flera projekt och samarbeten på gång! Läs mer här >>

Några av våra samarbetspartners och finansiärer