Företagarnätverk i Norduppland

Att lära och inspireras av varandra – det är vad vi fokuserar på! 

Efter önskemål från företagare som deltog i projektet Affärskompetens Norduppland startade vi ett företagarnätverk. Initialt vände sig nätverket till företagsledare i de företag som har ingått i projektet, men från 2021 öppnar vi upp även för andra företag. Våra medlemmar kommer från olika branscher och har upp till 20 anställda. 

När vi träffas fokuserar vi på personlig utveckling, men de relationer nätverkandet ger lägger självklart en god grund även för att göra affärer med varandra.

Vad vi vill att nätverket ska ge: 

 • Energi och pepp! 
 • Igenkänning/träffa likasinnade 
 • Chans till bollplank och också få konkreta tips när så önskas 
 • Känslan av att ha företagarkollegor  
 • Mer fokus på personlig utveckling än att göra affärer.  
 • Chans att mötas över gränserna, t ex olika branscher. 

Praktiska delar i nätverket: 

 • 6 st träffar/år, ca 2 tim/tillfälle + extra mingel 
 • Upplägg: Erfarenhetsutbyte är i fokus. Oftast har träffen ett tema som vi pratar och byter erfarenheter utifrån. Vissa gånger fokuserar vi mer på inspiration, då gör vi ett studiebesök eller bjuder in en föreläsare. 
 • Vi föredrar fysiska träffar för erfarenhetsutbyte, men att vi kryddar det med ett fåtal digitala föreläsningar eller avstämningar. Vi möts på olika orter i Norduppland. Under pandemin har vi haft digitala möten. Vår ambition är att merparten av träffarna framöver återigen ska vara fysiska. 

Teman 

Vi sätter olika teman på träffarna, ämnen som vi vet att många småföretagarna kan känna igen sig i och ha nytta av att prata om, exempel på teman kan vara:

 • Att sätta mål
 • Utmaningar just nu
 • Drömmar
 • Arbetsglädje

Tider 

Varje träff pågår i 2 timmar och vi strävar efter att vara effektiva. När så är möjligt erbjuder vi mingeltid i anslutning till träffen, antingen före eller efter. 
Oftast dagtid, de flesta har uttryckt att de föredrar förmiddagsträffar, ca 10.00-12.00. Ibland ses vi på kvällen. Alltid på vardagar, helst tisdag, onsdag eller torsdag. 


Förhållningssätt/uppförandekod: 

 • Öppet 
 • Ärligt 
 • Autentiskt 

Vi vill att du ska kunna vara dig själv när du kommer hit! 
 
Så säger medlemmarna 

När vi utvärderade nätverkets första år (2020) så uttryckte de deltagande företagarna att det som varit mest givande var att de fått möjlighet att träffa andra, byta kunskap, bolla idéer, bygga nätverk och få pepp. 

Medlemsavgift 

Under 2021 är medlemsavgiften 1 200 kr (ex moms) per företag person och år. Det inkluderar max två företagsledare från varje företag. 

Inför varje träff får medlemmarna en inbjudan, med information om tema samt plats för detta tillfälle. 


Vilka leder nätverket och träffarna? 

Sara Hellberg och Vera Andersson är ansvariga för nätverket. Vi planerar, bjuder in och leder träffarna. Ibland tar vi in någon extern (inspiratör eller föreläsare), men oftast leder vi det själva med mycket diskussioner mellan nätverkets medlemmar. 


Kontaktperson: 

Vera Andersson 
072-215 62 09 
vera.andersson@affarskompetens.se