Login

Kenneth kan lotsa dig till ett digitalt lyft!

– Det finns väldigt många företag som har behov av det Affärskompetens Digilo erbjuder, så det är lätt för mig att lotsa vidare företagen hit, säger Kenneth Magnusson, företagslots på Falu kommun och projektet KROK.

När EU-projektet KROK* startades i oktober blev Kenneth Magnusson anlitad som en av de företagslotsar vars uppgift är att ringa 4500 företag i Dalarna, kartlägga deras situation nu under Corona-pandemin och försöka lotsa dem till rätt hjälp inom det företagsfrämjande systemet.

– Att kontakta alla dessa företag ser jag som ett jätteviktigt arbete, säger Kenneth.

Kenneth Magnusson har som företagare länge arbetat med näringslivsutveckling i sin hemkommun Falun. Dels är han styrelseledamot i Företagarna Falun och i åtta år drev han ett företagsnätverk som heter Visit Ingarvet.

Som företagslots för KROK tar Kenneth reda på hur företagen blivit drabbade av Covid-19 och försöker lotsa dem till rätt sorts stöd för att stärka dem just nu, men också hur de kan komma starkare ut ur pandemin i framtiden.

– Företagens situation ser väldigt annorlunda ut sinsemellan, säger Kenneth. Vissa mår ganska bra men har ändå utmaningar. Andra mår jättedåligt och har tappat 90% av sin omsättning.

När Kenneth ringer upp ett företag har han ett frågeunderlag. Det är brett utformat och tar 30-45 minuter. Företagaren får verkligen tillfälle att tänka igenom företagets situation ur flera perspektiv.

– Alla har olika behov, säger Kenneth. Vissa behöver bara prata av sig om sin situation och bli lyssnad på.

Kenneth lotsar vidare många företag till Affärskompetens Digilo. Han kom först i kontakt med Digilo via sitt eget företag som han arbetar med på deltid, men även via främjarsystemet.

 – Det finns väldigt många företag som har behov av det Affärskompetens Digilo erbjuder, så det är lätt för mig att lotsa vidare företagen dit, säger Kenneth.

Ofta är det digital marknadsföring via sociala kanaler som Facebook och Instagram som företagen vill lära sig mer om, men även brett inom försäljning och marknadsföring.

 – Många företag har kanske inte tagit sig tid innan att lära sig de nya sociala kanalerna säger Kenneth, och det här kan bli en boost för att bli inspirerad och tycka det är kul!

Kenneth menar också att behovet av att övergripande bli mer digitala har ökat, inte minst att lära sig hålla digitala möten. Där är ofta okunskapen fortfarande stor.

– Jag var nyligen i kontakt med ett företag som har spjutspetskompetens inom ett visst högteknologiskt område, men inte alls är så vana vid just digital teknik. De hade aldrig haft ett digitalt möte tidigare. Där hade de halkat efter på grund av att det inte behövdes inom just deras område.

För egen del ser Kenneth också fram emot att gå utbildningar i Affärskompetens Digilo.

– Jag är absolut inte digitalt okunnig, men utbildningarna kommer att stärka mig generellt. Det är så mycket som är nytt. Man tror att man jobbar modernt, men utvecklingen går så fort att man inte hinner med. Man behöver nytänkande och inspiration! Jag ser också fram emot att bättre lära mig använda vissa verktyg som jag har idag och nyttja hela deras kapacitet fullt ut!

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta lotsa företagen till Affärskompetens Digilo och till andra aktörer, så att företagen får rätt hjälp och kan gå starkare ur krisen, avslutar Kenneth Magnusson.

* KROK står för Kompetens, Rådgivning, Omställning och Koordinering. KROK syftar till att ge företagen i Dalarna stöd i att möta konsekvenserna av Covid-19, men även att stärka företagen framöver. I fas ett, som pågår31 mars kartläggs företagens behov. Målet är att lotsarna i Dalarna ska kontakta 4500 företag fram till den 31 mars.

I första hand tas kontakterna via telefon. Företagslotsarna ringer företag för att se vilka effekter de haft av Covid-19 och om de kan hitta en aktör i det befintliga företagsfrämjande systemet som kan stötta företaget med en passande insats. Aktörerna kan vara t.ex Almi, Upphandlingsdialog Dalarna eller Affärskompetens Digilo och insatserna kan vara coachning, seminarier, workshops med mera, gärna i samarbete med andra aktörer.

Projektet pågår i sin helhet till och med 31 december 2022 och finansieras av ERUF, Region Dalarna och Region Värmland. Samverkanspartners är Falun Borlänge Regionen, Älvdalen, Samarkand 2015, Dalarna Science Park och Region Värmland.

– Av Mia Ulin –