Login

Bli mer effektiv med hjälp av digitala verktyg och arbetssätt

Affärskompetens Digilo erbjuder olika utbildningar och coaching för företag i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Du och dina medarbetare får bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och arbetssätt. Utbildningarna pågår ända till november 2022 och det kostar bara 2000 kr per företag för hela projektet. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

Vi vet hur tufft det är att vara småföretagare, för vi har varit det själva i många år. Vi lever i en föränderlig värld, och det går snabbt. Idag är det ibland avgörande för ett företags existens att ha koll på digitala verktyg. Även om affärsidén inte går att utföra digitalt, finns det mycket som kan hjälpa dig som företagare sköta, driva och leda ditt företag ännu mer effektiv och lönsamt. 

Affärskompetens Digilo har fått finansiering av Europeiska socialfonden (ESF) till utbildningar för småföretag i Gävleborg, Dalarna och Värmland. 

Deltagande företag får ha max 49 anställda och företagen kan finnas i vilken bransch som helst. Både du som företagsledare och dina anställda får gå på utbildningarna. Som företagsledare kommer du även att få stöd av en affärsutvecklare som coachar dig på din resa.

Utbildningarna är korta, konkreta och anpassade efter ditt företags behov. Som ett smörgåsbord där du kan välja det företaget verkligen behöver. Tillsvidare sker alla utbildningar och möten digitalt.

Fakta om Affärskompetens Digilo

Projekttid: Augusti 2020 – Januari 2023
Geografiskt område: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Målgrupp: Ägare och anställda i företag med 1 – 49 anställda, alla branscher
Deltagaravgift: 2000 kronor per företag
Projektägare: Affärskompetens Sverige
Projektfinansiär: Europeiska socialfonden, ESF
Samarbetspartners: Företagarna i Gävleborg, Dalarna och Värmland, Företagarna i Sandviken och Sandvikens Kommun Näringslivskontoret
Antal företag: Vi har plats för 400 företag och deras medarbetare


Topp 10 bokade utbildningar i Digilo våren 2021

  • Digitalisera med MS 365
  • MS Teams
  • Hur du använder LinkedIn för att få fler kunder
  • Fotografering och digital bildbehandling
  • Förstå dina ekonomiska rapporter på riktigt
  • Excel fortsättning
  • Kom igång med din strategi för sociala medier
  • Filma med mobilen för sociala kanaler
  • Använd Zoom för onlinemöten
  • Innehållsmarknadsföring (content marketing)

Se aktuella utbildningar här >>

Aktuella utbildningar i Digilo

› Utbildningar & Aktiviteter

Vi som arbetar på Affärskompetens finns tillgängliga för att svara på dina frågor!

Hittar du inte svaret på din fråga här nedan kontaktar du i första hand utbildningsansvarig Vera Andersson på telefon 072 – 215 62 09, eller mejla till vera.andersson@affarskompetens.se.

Frågor och svar om Digilo

– Vilka får vara med i projektet?

Företag med 1 - 49 anställda (även enskilda firmor) i Gävleborgs, Dalarnaoch Värmlands län.

– Varför genomförs projektet?

Projektet syftar till att ”höja den digitala kompetensen” hos personer som arbetar i mindre företag. Utvecklingen går snabbt idag, och särskilt på mindre företag är det tufft att hinna med allting.

– Går det fortfarande bra att gå med i projektet?

Ja, vi har fått godkänt av ESF att fortsätta ta in företag under 2021.

– Vilka utbildningar erbjuds?

Fokus ligger på digitala verktyg/arbetssätt som effektiviserar och underlättar vardagen för er som småföretagare och för era medarbetare. Utbudet baseras på er deltagares behov. Se listan med utbildningar här>>

– Hur kommer utbildningarna att gå till?

Utbildningarna kommer vara korta (3-6 tim), konkreta och anpassade efter ditt, dina medarbetares och andra företagares behov. Vi kommer inte att jobba med några långa program, istället ska man kunna välja just de utbildningar som man behöver och kan ha nytta av. Tänk er ett smörgåsbord där man väljer vad man helst vill ha. 
Vi lägger stor vikt vid att alla utbildningar ska kunna kopplas till verkligheten och att ni ska ha användning av kunskaperna. Långa teoripass är inget vi eftersträvar. 

– Vad behöver man göra för att gå med?

Börja med en intresseanmälan – den görs här    Anmälan är INTE bindande. Sedan tar vi kontakt och berättar mer. När ert företag har bestämt er för att gå med, vad behöver ni göra då? Eftersom vi har fått medel från ESF så behöver varje företag som är med fylla i en blankett om statsstöd och godkänna villkoren från ESF. Vi kommer att ge tydliga instruktioner kring detta. Deltagaravgiften på 2000 kr ska också betalas in.

– Vad kostar det att vara med?

2000 kronor per företag för hela utbildningstiden. I övrigt är det endast er tid ni investerar.

– Vem betalar för Digilo?

Europeiska Socialfonden (ESF) står för den största delen av finansieringen, 13 miljoner kr. Den totala budgeten är 17 miljoner kr.  ESF har även satt ett värde (schablonbelopp) på de timmar som ni deltagare lägger i projektet och ser det som en delfinansiering.  

– Lägger projektets samarbetspartners in pengar i Digilo?

Digilo-projektet har tre samarbetspartners, det är: Företagarna i Gävleborg och Dalarna, Företagarna i Sandviken och Sandvikens Kommun Näringslivskontoret. Dessa lägger inte in pengar i projektet, men de lägger in lite arbetstid. De bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Representanter från dessa organisationer ingår i projektets styrgrupp och Digilos projektledare har löpande kontakt med dem.

– Vad får man när man är med i Digilo?

Huvuddelen i Digilo består av utbildningar! Alla företag får initialt göra en s.k. behovskartläggning, där undersöker vi nuläget kopplat till olika områden och framför allt får företagen uttrycka sina önskemål/behov av utbildningar.  Digilo anpassar utbudet utifrån er deltagares behov. Under nästan två års tid (feb 2021 – nov 2022) får ni företag och era medarbetare chans att gå utbildningar som på olika sätt berör digitalisering.   Det blir inga långa tvingande program, utan varje person kommer själv att kunna välja bland olika korta och konkreta utbildningar.  Parallellt med utbildningar kommer även företagsledarna att erbjudas möten med företagsutvecklare. Det erbjuds också ett antal större inspirationsföreläsningar.

– Finns det några krav eller förväntningar på oss som är med?

När Europeiska Socialfonden (ESF) finansierar olika utbildningsinsatser så förväntar de sig att få ta del av lärdomar och resultat. Det innebär att ni efter varje utbildning får svara på några snabba utvärderingsfrågor. Och ni behöver också signera en närvarorapport, dessa rapporter mejlas ut månadsvis. 

– Hur mycket tid kommer det ta att vara med?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, ni väljer själva hur mycket tid ni vill/kan lägga. 
Men initialt så bör varje företagsledare/ägare räkna med att avsätta minst två timmar för att titta på nuläget och behovet av nya kunskaper samt för att med vår hjälp planera framåt. Sedan väljer ni själva hur många av era medarbetare som ska gå olika utbildningar 

– Finns det någon gräns för hur många aktiviteter/utbildningar man få delta i?  

Det är svårt att svara på exakt. Det beror på hur aktiva alla är, varje medarbetare bör kunna få ca 2-6 utbildningar samt 1 inspirationsföreläsning. (Om det är väldigt få personer som är aktiva så blir det ju mer över till er andra.)  Alla företagsledare/ägare får dessutom minst 2 individuella möten med en företagsutvecklare. 

– Kommer utbildningarna vara fysiska eller digitala?

På grund av pandemin blir alla utbildningar under 2021 digitala. Vi hoppas längre fram att kunna ha en variation, dvs både fysiska och digitala utbildningar (som var ursprungsplanen)Fördelarna med digitala utbildningar är flera; ekonomiskt, miljömässigt, tidsmässigt och ingen av er som deltar behöver fundera över utbildningsort samt resor till och från.

– Var kommer de eventuella fysiska utbildningar att äga rum?  

På olika platser i Dalarna, Gävleborg och VärmlandVi kommer att ha några utbildningsplatser som är strategiskt utvalda utifrån tillgänglighet. Målet är att ingen ska ha mer än en timmes bilresa, oavsett var i regionen man bor. 

– Hur får vi reda på vilka utbildningar som finns och när de äger rum?

Alla som ingår i projektet kommer få en personlig inloggning till vår ”utbildningsportal”, där vi lägger upp information om kommande utbildningar och det är också där bokningar sker. Där kommer ni efteråt också hitta utbildningsmaterialet. Vi kommer primärt att hålla kontakt med er via mejl. 

– Måste man vara IT-van för att ingå i projektet?

Nej, inte särskilt, men ni behöver kunna hantera mejl. Våra digitala utbildningar kommer att ske via Teams och Zoom, vtillhandahåller lathundar för det.

– Ingår något kursmaterial?

Ja, efter de flesta utbildningstillfällen finns kursmaterial tillgängligt digitalt för alla som deltagit.

– Vilka kommer vara utbildare?

Projektet har upphandlat externa utbildare som är specialister inom sina områden och vana att utbilda. 

– Hur gör man för att bli en av utbildarna?

De flesta upphandlingar kommer att ske under vintern 2020/2021, men hör gärna av er om ni är nyfikna på att bli utbildningsleverantörer. Vi kommer också att lägga ut information om pågående upphandlingar på vår webb.

– Vem kontaktar jag om jag vill veta mer?

Vi som arbetar på Affärskompetens finns tillgängliga för att svara på dina frågor! I första hand utbildningsansvarig Vera Andersson på telefon 072 – 215 62 09, eller mejla till vera.andersson@affarskompetens.se. Fler kontaktuppgifter hittar du på affarskompetens.se >>  

Samarbetspartners och finansiärer