Samling Online

Samling Online

Arrangeras av Coompanion i Sörmland och Uppsala län med stöd från Tillväxtverket, och vänder sig de minsta företagen på våra läns landsbygd och företagsfrämjare. Affärskompetens Sverige kommer att delta som en av presentatörerna på scenen. Se hela programmet och...