Din framgång, vår affärsidé

Vår affärsidé är att förse våra kunder med högkvalitativa kandidater genom mycket snabba processer, omfattande annonspaket med Sveriges ledande leverantörer, mycket erfarna rekryterare och headhunters, och användande av Sveriges bästa analysverktyg.

Lite mer utvecklat betyder det:

  • Rekrytering och headhunting av affärsmän på högre nivåer genom engagemang, personlighet och professionalism.
  • Användande av en väl utarbetad rekryteringsmetod med personanalyser och garantier på utförda rekryteringar.
  • Alla rekryterare hos oss har hela sitt yrkesliv inom försäljning. Vi är inte inriktade på bransch utan inriktade på yrkesgruppen affärsmän/försäljning.
  • Rekryteringsprocessen består av urval, intervjuer, tester, search, headhunting och utbildning. Vi erbjuder hela eller delar av processen.
  • Vårt efterarbete med kandidaterna, vår kontakt med Er och vårt förhållande till professionell försäljning, är kännetecknande för det sätt vi arbetar på och den kvalitet vi levererar.

Det finns en bred kunskapsbas som kommer våra uppdragsgivare till nytta. Att ha förståelse för varje kunds specifika situation och även en förståelse för försäljningsprocessen är en förutsättning för en lyckad rekrytering.

Specialister från ledande befattningar

Affärskompetens är hårt specialiserade. Vi kan rekrytera säljande personal, säljledare, försäljningschefer, vd:ar etc, och vårt jobb är att hitta kompetenta medarbetare som fyller sina kvoter på alla nivåer. Vårt urvalsinstrument är svenskt, och även här, specialiserat på försäljning.

Vi lämnar garanti

En säker leverans, en säker investering.

En säker leverans.

Vi är så säkra på att vi tar fram rätt kandidater att vi lämnar garanti. Om kandidaten inte fyller sin kvot eller av annan anledning tvingas sluta, ersätter vi denna person utan kostnad. Denna garanti var vi först med i Sverige.

Vi är specialister

Konsulter från ledande befattningar

Seniorer från ledande befattningar

Affärskompetens är hårt specialiserade. Vi kan rekrytera säljande personal, säljledare, försäljningschefer, vd:ar etc, och vårt jobb är att hitta kompetenta medarbetare som fyller sina kvoter på alla nivåer. Vårt urvalsinstrument är svenskt, och även här, specialiserat på försäljning.