Rekryteringsprocess i fem steg

Möte med ledning och ansvariga

 • Krav
 • Förväntningar
 • Önskemål
 • Tjänsteprofil
 • Bedömning av företaget/arbetsplasten
 • Bokning av tid för kandidatträffar

Sökning av kandidat

 • Databassökning
 • Annonsering
 • Search & Headhunting

Affärskompetens har rekryterat chefer och ledare i 15 år.

Utvärdering

 • Personligt svar kandidater
 • Personligt möte
 • Svar till övriga
 • Personprofilsanalys
 • Återkoppling
 • Referenstagning
 • Utvärdering med AK/TK

Kandidatpresentation

 • Utförlig genomgång med finalister
 • Slutintervju hos kund
 • Telefonsamtal till ej antagna kandidater

Uppföljning och garantier

 • Fortsatt engagemang efter anställning
 • Tillgänglig rekryterare i 6 månader
 • Garantiåtagande