Rekryteringsföretaget Affärskompetens startades 1999 med affärsidén att vara starkt specialiserad på affärsmän/kvinnor oavsett bransch eller nivå. Tanken var också att använda verktyg för bedömning av egenskaper som höll högsta kvalitet, och använda egna kandidatdatabaser med obegränsade sökmöjligheter.

2005 förvärvade Affärskompetens Privaf, Privata Arbetsförmedlingen, Tjänstemannakompetens AB, som verkat sedan 1987 inom rekrytering av kvalificerad personal främst inom teknikområdet. Detta är Sveriges äldsta rekryteringsföretag, och som kuriosa kan nämnas att det inte var helt lätt att övertyga myndigheterna om att det inte var olaglig arbetsförmedling… Först år 1991 lättade regeringen på denna lag.

affars_klipp
butik_klipp
teknik_klipp