Vi lämnar 6 månaders garanti

Varje person som rekryteras genom oss, och som av någon anledning inte får stanna kvar mer än ett halvår ersätter vi kostnadsfritt genom en ny rekrytering. Affärskompetens var det första rekryteringsföretaget som erbjöd Garanti på samtliga rekryteringstjänster i Sverige.

En mycket trygg lösning för oss. Vi utvärderade möjligheten att anlita extern rekryterare men tvekade, vi kan ju själv! Med en garanti kändes investeringen säker och vi kunde jobba på som vanligt och bara invänta föreslagna kandidater. Mycket professionellt.
Agneta Lindskog, SCA Transforest