Affärskompetens har upprepade gånger utsatts för intrångsförsök vilket har resulterat i driftstörningar. Planerat automatiserat och helt utan budskap sker detta world wide och drabbar många företag och organisationer. Meddela gärna oss info@affarskompetens.se om du ser felaktigheter eller upplever driftstörningar på någon av våra sidor: