Om Affärskompetens

Rekryteringsföretaget Affärskompetens startades 1999 med affärsidén att vara starkt specialiserad på affärsmän/kvinnor oavsett bransch eller nivå. Tanken var också att använda verktyg för bedömning av egenskaper som höll högsta kvalitet, och använda egna kandidatdatabaser med obegränsade sökmöjligheter.

2005 förvärvade Affärskompetens Privaf, Privata Arbetsförmedlingen, Tjänstemannakompetens AB, som verkat sedan 1987 inom rekrytering av kvalificerad personal främst inom teknikområdet. Detta är Sveriges äldsta rekryteringsföretag, och som kuriosa kan nämnas att det inte var helt lätt att övertyga myndigheterna om att det inte var olaglig arbetsförmedling…

Den enskilde konsultens etiska medvetenhet parad med ansvarskänsla och kompetens, är av största betydelse för professionell hantering av uppdrag och relationer till uppdragsgivare och kandidater.

  1. Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I sin yrkesutövning skall konsulten i allt värna om integriteten.
  2. Konsulten förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller också för anställda eller andra som arbetar på uppdrag av medlem. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.
  3. Konsulten svarar för att genomföra uppdraget på ett kvalificerat sätt och medverkar till dess att uppdraget är avslutat. Konsulten skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska villkor och uppdragsvillkor.
  4. Uppdrag tas enbart gentemot arbetsgivare, organisation eller dylikt och konsulten tar ej emot någon form av ersättning från potentiella kandidater.
  5. Auktoriserad medlem får ej heller bedriva någon form av s.k. outplacement.
  6. Uppdraget skall förberedas genom en analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc. samt genom en noggrann analys av den aktuella befattningen som skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.
  7. Konsulten är skyldig att till potentiella kandidater ge en saklig, balanserad och så objektiv bild som möjligt av uppdragsgivaren och befattningen.
  8. Kandidater som presenteras för uppdragsgivaren skall personligen ha intervjuats, informerats, och utvärderats med avseende på en aktuell befattning.
  9. Konsulten skall sträva efter att hålla alla kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag med uppdragsgivare och anställd.
  10. Konsulten får ej medverka i någon form av sökning av kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare. Undantag från denna huvudregel kan endast göras om det är uppenbart att någon kundrelation inte föreligger sedan minst ett år.

* ESK – yrkesföreningen för Sveriges auktoriserade konsulter inom chefsrekrytering

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att förse våra kunder med högkvalitativa kandidater genom mycket snabba processer, omfattande annonspaket med Sveriges ledande leverantörer, mycket erfarna rekryterare och headhunters, och användande av Sveriges bästa analysverktyg.

Lite mer utvecklat betyder vår affärsidé detta för Er

Rekrytering och headhunting av affärsmän på högre nivåer genom engagemang, personlighet och professionalism. Användande av en väl utarbetad rekryteringsmetod med personanalyser och garantier på utförda rekryteringar.

Alla rekryterare hos oss har hela sitt yrkesliv inom försäljning.

Vi är inte inriktade på bransch utan inriktade på yrkesgruppen affärsmän/försäljning.

Rekryteringsprocessen består av urval, intervjuer, tester, search, headhunting och utbildning. Vi erbjuder hela eller delar av processen.

Vårt efterarbete med kandidaterna, vår kontakt med Er och vårt förhållande till professionell försäljning, är kännetecknande för det sätt vi arbetar på och den kvalitet vi levererar.

Affärskompetens är hårt specialiserade. Vi kan rekrytera säljande personal, säljledare, försäljningschefer, vd:ar etc, och vårt jobb är att hitta kompetenta medarbetare som fyller sina kvoter på alla nivåer. Vårt urvalsinstrument är svenskt, och även här, specialiserat på försäljning.

Vi är så säkra på att vi tar fram rätt kandidater att vi lämnar garanti. Om kandidaten inte fyller sin kvot eller av annan anledning tvingas sluta, ersätter vi denna person utan kostnad. Denna garanti var vi först med i Sverige.

Det finns en bred kunskapsbas som kommer våra uppdragsgivare till nytta. Att ha förståelse för varje kunds specifika situation och även en förståelse för försäljningsprocessen är en förutsättning för en lyckad rekrytering.

Därför ska du rekrytera med Affärskompetens

Vi är specialiserade konsulter som har hela vårt yrkesliv inom affärslivet, med erfarenheter av lyckade rekryteringar. De flesta har 20-30 års erfarenhet av rekrytering av affärsmän och -kvinnor. Affärskompetens har som bolag lång erfarenhet (15 år) och stort nätverk inom detta område.

Vi har stor förståelse för de krav som ställs, gör ett grundligt förarbete, och kan därmed sätta upp en tydlig tjänsteprofil.

Vid en rekrytering söker vi bl.a. i våra databaser där vi idag har 10 400 mycket kompetenta kandidater, som ofta i dag har jobb, men som någon gång i sin karriär valt att registrera sitt CV. Mer än hälften av de som vi sätter på plats kommer från vår egen databas!

Vi är mycket snabba, 3-4 veckor tar de flesta rekryteringar p.g.a. vår genomarbetade processer.

Vi använder Sveriges bästa analysverktyg för att ta reda på kandidaternas egenskaper.

Vi sköter kommunikationen med kandidaterna! (50% av alla som som söker jobb i Sverige hör aldrig ifrån bolaget eller rekryteraren!)

Vi följer upp alla tjänster. Kandidaten har tillgång till sin rekryterare i 6 månader.

Vi ger 6 månaders garanti på alla rekryteringar, vi var först med detta i Sverige!

ledare630

säljare630

Boka ett möte/offert

Vill du rekrytera

Affärskompetens ger dig tillgång till en unik kompetensbank som aldrig delats med någon annan part. Vi har ett järnhårt regelverk i hur access sker för våra klienter och kandidater. Vi på Affärskompetens har mer än 15 års historik i branschen, våra konsulter är alla seniorer från ledande roller och vi har alla varit i din situation.Boka ett möte/offert
Registrera CV

Söker du nya utmaningar?

Som kandidat i vår profilbank hanteras du av ett professionellt team rekryterare, seniorer från tidigare ledande roller. Vi matchar dig och andra kandidater dagligen med yttersta sekretess. Vi har inte ett system som matchar med automatik, vi engagerar oss i var kandidat individuellt och däri ligger vår raritet.Registrera CV
En ledare är en person som ser längre än andra, ser mer än andra och ser det innan de andra upptäckt det.
Leroy Eimes, författare och expert ledarskap
En bra ledare tar människor dit de vill gå. De bästa ledarna tar människor dit de nödvändigtvis inte velat gå men borde ha gjort.
Rosalynn Carter
Vår chef ska vara en person som inspirerar oss att utvecklas till vad vi vet vi kan bli.
Ralph Waldo Emerson, Poet och Filosof
Stora ledare är oftast de som ser enkelheten i allt, debaterar och med lätthet parerar motargumenten. Den ledaren inser att lösningen är något inte alla kan förstå.
Colin Powell - General
Innovation är ett begrepp som uppfattas olika av en ledare eller en följare.
Steve Jobs
Om du tror att du leder men vänder dig om och ser att ingen följer dig, då är du bara ute och tar en promenad.
Benjamin Hooks, pensionerad direktör NAACP
Stora ledare besitter kapaciteten att omvandla vision till verklighet.
Warren G. Bennis, VD

Möt vårt team

Björn Welin
Björn WelinGrundare, Rekryteringskonsult
T:0709-51 92 74
Över 30 år inom försäljning. Försäljningschef Veckans affärer och TV3, Marknadschef IDG. Har varit VD för ett av Sveriges större internetbolag.
Lasse Mellwing
Lasse MellwingRekryteringskonsult
T: 070-313 87 20
Över 30 års erfarenhet av försäljning- både produkt- och tjänsteförsäljning. Har jobbat som säljare, försäljningschef , produktchef, projektledare och Key Account Manager.
Åse Brinkstam
Åse BrinkstamRekryteringskonsult
T: 070-742 73 36
Har jobbat med försäljning i 5 år och är KAM-utbildad. Kundnytta och effektivitet är en bra beskrivning. Har Åse ett kunduppdrag så vet vi att kund återkommer.